Gråstarrsoperation

Gråstarr, även kallat ”grå starr” eller ”katarakt”, kan enklast förklaras som att ögats lins grumlats och har du en grumlig lins så får du svårt att se klart. För grumligheten stör fokuseringen och hindrar ljusets väg in i ditt ögat. Medelåldern för en gråstarroperation är 75 år. Det betyder två saker; man får det när man blir gammal och det är aldrig för sent att operera sig. Fast inte heller det stämmer. Man kan faktiskt födas med gråstarr (även om det är väldigt ovanligt).

Symtom för gråstarr

Symtomen för grå starr är en dimmig och grådisig syn. Andra symtom för denna ögonsjukdom kan vara bländningsbesvär, dubbelseende eller ökad närsynthet. Gråstarr förekommer vanligtvis bland äldre, som sagt är medelåldern för en gråstarroperation 75 år. 40% av alla patienter som opereras måste behandla båda ögonen.

Hur en gråstarroperation går till

Gråstarroperationen är ett smärtfritt och enkelt ingrepp som bara tar ca 10-15 minuter. Den egna kataraktomvandlade linsen ersätts med en ny konstgjord lins som ger en klar och bra syn igen. (För ett tillägg kan du välja multifokal torisk lins som gör att du kan fokusera både på avstånd och nära håll.) Den konstgjorda linsen är livslång, men går inte helt att jämföra med kroppens egen lins. En konstgjord lins kan ge vissa besvär med bländning och reflexer i somliga situationer. Redan direkt efter operation märker många en klar synförbättring.

Gråstarr är väldigt vanligt

Varje år utförs det cirka 100 000 gråstarroperationer i Sverige och proceduren är mycket säker. Det är också den mest frekvent utförda ögonoperationen i landet.

IsoPure – ett privat komfortalternativ

Vi erbjuder numera även ett komfortalternativ för att slippa glasögon på långt håll – och som dessutom förbättrar mellanavståndet avsevärt. Läs mer om IsoPure.