Ögonlaser

Vad innebär och betyder egentligen en laseroperation för ögonen?
För oss på Vårda Ögonklinik™ innebär en laserbehandling av dina ögon både ett viktigt åtagande för oss som klinik, ett minutiöst förarbete och slutligen en lyckad ögonlaseroperation med förhöjd livskvalitet som resultat för dig som patient!

Vårda Ögon har över 20 års erfarenhet av synfelsbehandlingar och är idag specialiserade på ögonlaser, dvs där laser är huvudverktyg för ögonoperationen. De typer av ögonoperationer med hjälp av laser som vi utför, är:

NoCut®

Vår egen metod för en renodlad ögonlaserbehandling som är ett resultat av den senaste tekniken, och som vi själva varit med och utvecklat. NoCut® innebär en operationsmetod där ögat inte behöver vidröras av något instrument, utan lasern gör hela ingreppet i ett och samma steg. Det finns många fördelar med att välja NoCut® som ögonlaseroperation, några av dessa är:

  • Med hjälp av NoCut® kan man behandla både närsynthet, långsynthet och astigmatism.
  • Metoden är skonsam och smidig och ger mindre obehag efter utförd operation – ögat läker även ihop helt och hållet efter utförd behandling.
  • Operationen ger ett precist resultat tack vare den senaste lasertekniken.
  • Precis som namnet antyder slipper man skära i ögat eller använda en tvåstegsmetod under operationen, vilket är vanligt med andra metoder för ögonlaseroperationer.

LASEK / ELSA-metoden

Är den vanligaste och mest beprövade ytmetoden för operationer inom ögonlaser, dock ger metoden en sämre komfort än vad ett ingrepp med NoCut® ger.

  • Metoden utvecklades i början av 2000-talet som en alternativ operationsmetod, om patientens hornhinnor är för tunna att skära i.
  • LASEK/ELSA-metoden innebär att man i steg 1, med hjälp av en svag alkohollösning lossar det yttersta lagret på ögats hornhinna. Steg 2 innebär att avlägsna den vävnad som motsvarar synfelet.
  • Med hjälp av LASEK / ELSA-metoden kan man behandla både närsynthet, astigmatism och översynthet.
  • Undersökningar visar att de upplevda obehagen/smärtan efter operationen är högre och varar längre, efter en LASEK/ELSA-operation jämfört med ett ögonlaser-ingrepp med NoCut®.

Vårda – trygg och modern ögonlaserklinik

Vi rekommenderar att man i första hand – om detta är möjligt – väljer vår metod NoCut® som metod för ögonlaseroperation, då detta innebär färre operationsmoment och därmed mindre risker för irritation – ett oskuret öga ger en bättre läkning och ett jämnare resultat.
Vi på Vårda använder oss enbart av den senaste tekniken i vår laserutrustning, och samtliga våra kirurger har lång erfarenhet av ögonlaseroperationer.

Varmt välkommen att boka tid online hos oss på Vårda Ögon, så kan vi berätta mer om vilken metod för ögonlaser som passar dig bäst!