Samarbete för refraktiv kirurgi och kataraktoperation

Vi erbjuder optiker bland annat möjligheten att komma på studiebesök för att se hur en kataraktoperation, NoCut® ögonlaser och RLE linsbyte går till.

 

Samtliga av våra kliniker är specialutvecklade för ögonsjukvård. Det innebär delvis att vi är ackrediterade av regionerna och att vi har den utrustning, kompetens och kvalitet som krävs för att utföra bland annat gråstarroperationer. Det innebär dessutom att vi har arbetat fram en högkvalitativ modell som har tagit över tjugo år att nå.

En stor del av vår verksamhet handlar om refraktiv kirurgi och privata synfelsbehandlingar. Vi har arbetat med detta sedan 1999 i egen regi och har en samlad erfarenhet av över 120 000 ögonoperationer.

Innan vi bokar en kund på undersökning måste vi utvärdera personens lämplighet i form av både kvalitativa och kvantitativa kriterier. Det handlar om kundens ögonhälsa och synfel – och detta är något som vi önskar att våra samarbetsoptiker lär sig. Därefter bokas kunden på undersökning hos en av våra specialiserade optiker. Förutsatt att kunden har friska ögon och en lämplig profil för synfelsbehandling, så bokar denne en operationstid.

Vi har en av Sveriges kortaste väntetider för både gråstarr och refraktiv kirurgi. Som kund kan man i regel räkna med 2–4 veckor.

Vi har förstått, efter många år i samarbete med optiker, att det handlar om mer än att sälja glasögon. Optikbranschen är på väg mot att bli mer heltäckande – och vi ser oss själva som en given samarbetspartner för detta, förklarar marknadschef Jacob Remanius.

Vi välkomnar optiker eller annan personal för besök på våra kliniker för medverkan vid operation. Det känns säkert extra tryggt att få se hur en ögonlaserbehandling eller linsbytesoperation går till. Passa på att ställa frågor till ögonkirurgen och lär känna vår personal.

Idag är det ett relativt välkänt koncept för optiker att samarbeta med kliniker som erbjuder refraktiv kirurgi.

För mer information om samarbete, kontakta oss på [email protected]